17. okt, 2016

Sinterklaas

Kapoentje

Een sinistere figuur. Om met Toon Hermans te spreken: ik vind het een nare man. We hebben het de hele tijd over Zwarte Piet, maar moet je eens naar Sinterklaas kijken, met wie de Pietermanknecht in een ongelijke verhouding staat. Een wuivende bisschop kun je moeilijk als een cultureel neutraal verschijnsel zien.

We moeten het onder ogen zien. De goedheiligman is een behoudsgezinde pijler van de oude orde, waarin de kerk het samen met de adel voor het zeggen had. Deze klucht is de slotsom van een fenomeen dat je in de geschiedenis van onze landen telkens weer ziet opduiken, waarbij de Christelijke kerk een kruipend beslag probeert te leggen op volkse feesten en cultuuruitingen.

De kerk eigende zich in de loop der eeuwen alle heidense rituelen toe en wist alles in een theologisch kader te plaatsen. Het winterzonnewendefeest, het lentefeest en het midzomernachtfeest werden geleidelijk omgevormd tot respectievelijk Kerstmis, Pasen en Sint-Jan. De kerkvorsten wisten er steeds een draai aan te geven, waardoor het volksvertier toch weer christelijk werd.

Wat het sinterklaasfeest zo bijzonder maakt, is het feit dat het zich op de ongerepte jeugd richt. De kerk van vroeger had heel goed begrepen dat wat je vandaag de kinderen inprent, in de toekomst zal blijven doorwerken. Het sinterklaastafereel is de toepassing voor kinderen van een strategie en van een ideologie, die erop gericht was en is de samenleving aan de kerk te onderwerpen.

Ik verwonder mij dan ook ten zeerste dat zoveel atheïsten en protestanten ijveren voor het behoud van deze propagandafiguur. Ik zou veel liever een fee, zeg maar de fee Befana, zien optreden om cadeautjes uit te delen. Waarom moet het een bisschop zijn die daar het tandbederf komt bevorderen met snoep die aan de tanden kleeft?

Vertrouw nooit mannen in een jurk. Dat ik het zo lelijk moet zeggen. Zeker nu de kerk in een kwalijk daglicht staat vanwege de aanhoudende pedofilieschandalen. Dat maakt het tafereel bijzonder pijnlijk.  Van mij mogen ze het hele Sinterklaas en Zwarte Piet gebeuren voortaan achterwege laten.