14. okt, 2016

Voor Ludwig W.

Gevonden niet het woord, maar veeleer aangetroffen.
Je hebt een voorstelling van net dat wat je vindt,
Want je hebt jezelf op dat idee vastgepind,
Maar wat je aantreft is telkens onovertroffen.

De sof en de ellende valt niet bij te sloffen.
Het leven is een zich vertakkend labyrint.
Dat telkens weer dood loopt, nog voordat het begint.
Met oorlog die steeds op het punt staat te ontploffen.

De wereld die ik aantrof, is weer afgeschaft.
De krijg heeft woekerduivels bij de vleet ontbonden,
De vreedzame beginselen gelogenstraft,

Het recht op waardig leven keer op keer geschonden.
Hebben wij dan bij de verkeerde boom geblaft?
Of is er iets wat we nog niet hebben gevonden?

Pasquino 2016