8. okt, 2016

Kinderrechten

Commissaris

Prof.dr.mr. Margrite Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Daarnaast is ze ook de Nederlandse kinderombudsman, zowat te vergelijken met onze kinderrechtencommissaris. Dat maakt haar bijdrage juist zo interessant, omdat ze het standpunt van het kind zelf bij de discussie over Zwarte Piet betrekt, en dat is wat volgens mij de doorslag zou moeten geven.

Met deze mening sta ik op het internetforum blijkbaar tamelijk alleen. Wat Margrite vertelt in haar rapport komt op mij als onderbouwd en eerlijk over. Ik vind het daarom des te meer verbijsterend, en ronduit denigrerend, hoe op Facebook met haar en haar werk de  vloer wordt aangeveegd. Het wordt soms echt grof, en dat, alleen maar omdat haar conclusies niet stroken met de sentimentele voorkeuren van sommige deelnemers.    

In plaats voor vooroordelen en gemeenplaatsen te spuien zou het veel beter zijn eens te lezen wat ze te zeggen heeft, veeleer dan een peremptoir oordeel te vellen op basis van een paar minuten  in een praatprogramma op televisie. We moeten kijken naar de tekst die ze heeft gepubliceerd en niet luisteren naar degenen die haar persoonlijk wensen af te breken.

Ik heb geen enkel geloofwaardig inhoudelijk argument gelezen dat tegemoet komt aan haar bezwaren ten opzichte van de Zwarte Pietfiguur, maar alleen liederlijke taal. Zo heb ik menigmaal moeten lezen dat de kinderombudsman zich in deze discussie niet te moeien heeft en dat ze bij haar leest moet blijven. Ik vind juist van wel, omdat het een goede manier is, om de kwestie vanuit het standpunt van het kind bekijken.

Zwarte Piet is onderdeel van een jaarlijks terugkerend spektakel dat zich tot alle kinderen richt, ongerekend een blijkbaar groot aantal volwassenen, dat meesmuilend toekijkt en zich laat drijven op nostalgische herinneringen. Blijkbaar zijn die verknocht aan die optocht van een oude blanke man met een witte baard in hoogmisornaat, met een schimmel tussen de benen, en omringd door een uitbundige bende zwart geschilderde malloten te voet, die taaitaai en pepernoten rondslingeren. Sinterklaas kapoentje. Dolle pret. Niets mis mee toch?

Tot blijkt van wel. Ik vind dat we dit rapport zeer serieus moeten nemen.