4. okt, 2016

Gevonden

Gevonden
Gevonden is niet het woord,
Maar veeleer aangetroffen.
Vinden doe je iets wat je zocht.
Er is verlangen aan vooraf gegaan
Aantreffen gebeurt onvoorbereid.
Moet je maar zien wat het is.
Daarom heeft Ludwig Wittgenstein
Het over ‘de wereld die ik aantrof’
En niet over ‘de wereld die ik vond’
Van wat ik vind heb ik een voorstelling,
Van wat ik aantref niet, en wat ik er van vind ,
Van de wereld die ik aantrof,
Dat wil je niet weten.
Verbijsterd door de menselijke wreedheid,
Elke dag een beetje meer,
Verbluft door de goddelijke gulheid,
En dat ook meer en meer.
De pracht van de onoverwinnelijke natuur:
Met zijn planten en dieren,
De vele spinnen in de tuin,
Die blijkbaar veel insecten te eten hebben.
Dat gaat allemaal vanzelf door.
Zonder dat iemand er wakker van ligt
Morgen komen ze de oprit leggen,
En de schanskorven plaatsen.

Pasquino 2016