Blog Herfst 2016

31. dec, 2016

Gino Asselman maakte deze originele nieuwjaarskaart.

30. dec, 2016
https://jmeblommaert.wordpress.com

Jan Blommaert, als verlicht atheïst vertelt ons hoe hij het debat wenst te voeren. Ik kan daar perfect mee leven.

https://jmeblommaert.wordpress.com/2015/08/09/het-islamdebat-en-hoe-ik-het-probeer-te-voeren/

29. dec, 2016

Mijd u

Mohammed is het zegel der profeten. Hij sluit de openbaring af. Na hem is er geen plaats meer voor profetisch spreken, waarbij een mens meent in naam van God het woord te mogen voeren, want dat is wat een profeet doet. Op een bepaald ogenblik is de heilige schrift vastgelegd en niemand kan daar een woord aan toevoegen. Het ligt voor altijd vast.

Toch zijn er nog altijd mensen die dat willen proberen, en die denken dat ze een mandaat hebben om onbetwistbare uitspraken te doen, die anderen maar te volgen hebben. Vanuit een moslim standpunt kan een nieuwe profeet alleen maar een valse profeet zijn. In de Islam is er geen paus, laat staan een onfeilbare.

De waarheid van de openbaring is voor iedereen in gelijke mate toegankelijk. In onze internettijden staat de heilige schrift op afroep ter beschikking op elk ogenblik van de dag. We hebben geen tussenpersoon nodig, al kan het nuttig zijn een beroep te doen op iemand die de tekst kan verklaren en kaderen.

Ik volg Björn dan ook niet wanneer hij meent dat hij “die informatie moet krijgen van andere sterfelijken - de imam of de pastoor, of van wie dan ook die de heilige boeken heeft geschreven. Want blijkbaar hebben zij toegang tot een kanaal die mij voor obscure redenen ontzegt wordt, maar die ik wel ben verondersteld te gehoorzamen? Wie denken ze wel dat ze zijn?”

Ja precies. Wat denken Wie wel. Ik kan me goed in dat gevoel op zich verplaatsen. Ik heb ook een diep wantrouwen in lieden die beweren dat ze een rechtstreekse lijn naar het opperwezen hebben. Dat kan niet kloppen. Mijd degenen die menen dat ze Goddelijke krachten voor eigen doeleinden kunnen gebruiken, wat alleen maar neerkomt op misbruiken.

De Islam erkent daarentegen wel profeten die voor de tijd van de Mohamed hebben geleefd en gesproken. Zo bijvoorbeeld de aartsvaders Ibrahim en Moses. De op een na grootste profeet is niemand minder dan Jezus Christus. Mohamed zelf heeft geen Goddelijke status, en is alleen de spreekbuis geweest waardoor het woord van God is neergedaald.

Verder was hij ook maar een sterveling, die fouten kon maken en zich vergissen, en die misschien voorwerp van tedere gevoelens uitmaakt, maar niet van aanbidding of verering.

28. dec, 2016

In de ooghoek

De problemen komen met de Ander mee, maar ze zullen niet met hem weggaan.

De meeste moslims die ik ken, en ik ken er toch wel honderden, zo niet duizenden, gezien mijn werk in een gemengde wijk in de hoofdstad, zien de Islam als een boodschap van liefde en vrede. Dit staat in schrille tegenstelling tot Marc die een immense kloof ziet liggen “tussen het Nieuwe Testament en de Quran. De boodschap van het NT is liefde. Islam betekent onderwerping en blinde gehoorzaamheid; niks voor een verstandig man als jij.”

Daar had ik even niet van terug. Ik moet het eerlijk toegeven. Daar val ik van achterover, dat Marc dat echt denkt, en velen met hem. Ik vrees dat het een zeer frequent voorkomende misvatting is, van het type “wij zijn heiliger dan gij.” Wij vinden in het evangelie een boodschap van liefde en vrede, en als iedereen deed zoals wij, dan was er geen vuiltje aan de lucht.

Daar gaan we dan wel los voorbij aan alle narigheden die in de loop der eeuwen in naam van de christelijkheid over de moslimbevolkingen is uitgestort. Daar ligt vooral een diepe kloof tussen hoe de christenen zichzelf waarnemen, en hoe ze waargenomen worden, en hetzelfde is mutatis mutandis waar voor de Islam.

Een lukraak gekozen moslim in een moslimland zal net hetzelfde over Marc denken.  Het drama is dat wij aan weerskanten een vredelievende godsdienst toegedaan zijn, en elkaar toch zo in de haren kunnen vliegen. Om met Jezus te spreken: wij zien de splinter in het oog van de ander, maar de balk in onze eigen oogkas. Er gaat een lange geschiedenis aan vooraf die ik niet zal herhalen maar het wederzijds wantrouwen dateert al van voor de tijd van de kruisvaarders.

Islam betekent overgave aan Gods woord, en misschien zelfs onderwerping aan een goddelijke wet, als je het doortrekt,  maar zeker geen blinde gehoorzaamheid aan iets of iemand. Er is geen paus in de Islam en er is geen leergezag. Er bestaan wel Islamgeleerden die ten dienste van de gemeenschap staan, en die gaan kijken wat de teksten te zeggen hebben maar ze hebben geen religieus gezag zoals pakweg de r.k. kerk die meent te moeten opleggen.

Islam: het woord zelf betekent vrede vinden door zich aan God over te leveren, een barmhartige en liefhebbende God, dat wel. Daarvan is er maar een voor iedereen.

27. dec, 2016
http://deredactie.be

De beklijvende toespraak van Mohamed El Bachiri in het programma 'De Afspraak' op Canvas.
Frans gesproken en in het Nederlands ondertiteld.

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/media/1.2852522#