Alphonse Mucha: April

Aanhef

Hallo De Croo?

 

En? Heeft u ook geluisterd naar de radio?

De Croo en di Rupo. De mier twist met de krekel:

En Alexander haalt Elio scherp over de hekel.

Een boksmatch is het op het federaal niveau.

 

Aartsvader Herman lacht en kauwt op een  “bon mot.”

Gij kampioen in dienstbetoon, gij Zwalmse rekel

Uw zoon schrijft in schoon schrift het “Mene Tekel”

Van Waalse potentaat Elío di Rupo!

 

Wie kon er anders de regering omverwerpen

Geholpen door een op de kop getikt schandaal

Dat al de zenuwspanning nog wist aan te scherpen

 

Dan deze telg van  kobaltblauwe liberaal,

Die heetgebakerd in de tricolore sjerpen

De queeste verder zet naar de fiscale graal.

Ten Geleide

Portrettengalerij

Vele sonnetten hebben in de loop der tijd heel wat gedaanteveranderingen ondergaan.

 Wat ons daarbij soms de meeste zorgen baart, zijn de eigennamen die steeds weer opduiken, vooral van politici die de afgelopen tientallen jaren aan de weg hebben getimmerd, van wie de meesten lang weer vergeten zijn.

 Pasquino schrijft satirisch over zijn eigen tijd, omtrent de bekende figuren van die dagen. Hij  spot niet alleen met ideeën, maar ook met openbare personages. Politieke spot brengt mee dat je publieke personen bij naam noemt. Een paar jaar later zijn die namen al snel gedateerd, en het is geen excuus meer, dat het toen zo grappig was, als je het nu niet meer begrijpt.

 In 2013 hebben we de optie genomen persoonsnamen zoveel mogelijk eruit te schrijven, maar dat is niet altijd gelukt. Wat zich hardnekkig tegen het anonimiseren heeft verzet, brengen we hier samen in de maand April. Dat zijn dus de portretsonnetten geworden, her en der in de maand verspreid.

 Het is zoals met portretten in een museum: gezichten van mensen die al lang dood zijn, maar toch op een manier afgebeeld dat het fascineert, omdat daar iemand opdoemt uit de grijsheid van het verleden en ons in de ogen kijkt, of juist weg blikt.

Aprilvis

We beginnen met een aprilgrap. De Morgen, in de jaren negentig een zelfverklaarde kwaliteitskrant, wordt hier dichterlijk de ochtendkrant genoemd. Er stond in die dagen eens een keer een sonnet in, niet van ons, maar toch. Een sonnet in de krant!

 De aprilgrap van 1997 was het bericht, dat bij de geldautomaten voortaan een bankbediende zou staan, om oude vrouwtjes te helpen met het afhalen van hun geld. Zo konden werklozen aan het werk worden gesteld.

 De burcht slaat op de Belgische gewoonte met de regering in een kasteel te gaan zitten om achter gesloten deuren knopen door te hakken. Bancontact is de naam van het netwerk van bankautomaten in België.

Belgische termen

In de jaren negentig was er veel te doen omtrent de gewestplanning. In landbouwgebieden mag je geen huizen bouwen. Niet zo voor rijke West-Vlaamse ondernemers zoals de wever Jan De Clercq en de baksteenboer Aimé Desimpel (1941-2002) die pralerige kasten neerzetten, vermomd als stoeterij of als ‘bijgebouwen.’

De bijgebouwen van Aimé "Keep it simple!" staan er nog altijd, terwijl sukkelaars die in een camping wonen – omdat ze niet anders kunnen – moeten opkrassen, ondanks de vele soms ludieke acties, zoals man die uit protest in een tent bij zijn afgebroken villa verbleef. Dat was niet ludiek maar veeleer zielig.

Marc Van Peel

Van Peel (1949) erfde een geslagen partij toen hij in 1996 voorzitter van de toen nog CVP werd. De Christelijke Volks Partij was in die dagen nog een machtsfactor van jewelste.

Vier vierkante meter is de oppervlakte van de borden die je niet meer mocht afhuren als politieke kandidaat. Pientere Koala was echt de scoutsnaam van de onvergetelijke CVP voorzitter Marc Van Peel.

Daar moest toen meteen op gerijmd worden met een beetje rijmdwang. Het geeft een beeld van een verdwenen tijd: een politiek gezinscongres in het licht van de voedselschandalen en landbouwcrisissen die einde jaren negentig het einde van de CVP zouden gaan inluiden. 

Wijlen de week

 ‘Wijlen de week’ was een goed programma met leuke spot(s) en de met taart ingesmeerde borsten en billen van Emma Thompson, die boven de CVP-voorzitter uitrezen op Canvas. Zal je net zien dat net die avond ook zorgelijke berichten uit Guatemala binnenkwamen. Taartgooien is een Belgische folkloresport.

Wilfried Martens (1936-2013)

Wilfried Martens, recordpremier, minister van staat, voorzitter van de EVP is een onvergetelijke figuur, ooit vele malen premier van België geweest. Toen we dit schreven was zijn nationale rol grotendeels uitgespeeld en leefde hij zich uit als Europarlementslid en voorzitter van de koepel van christendemocratische partijen in heel Europa, de Europese Volks Partij.

De EVP-voorzitter was woedend wegens de kritiek op zijn besluit ‘Forza Italia’ in de fractie op te nemen. Romano Prodi was voorzitter van de Europese commissie en de al even onvergetelijke rechtse hansworst Silvio Berlusconi toen nog niet president van Italië

Miet Smet (1943)

Op het einde van de winter komt het tot ontdooiing. Elke gelijkenis met bestaande personen is puur denkbeeldig. Miet Smet was een eerbiedwaardige ex-minister en later Europarlementslid

Er zijn ooit roddels over die twee geweest en daar lustte Pasquino toen wel pap van. Intussen is gebleken dat Miet Smet er niets mee te maken had. Maar intussen was het kwaad geschied en het sonnet geschreven. Later zijn ze toch nog met elkaar getrouwd. Misschien waren al die roddels destijds dan toch weer wel juist.

Adieu à Dieu

Een van de oudste portretten, uit 1997 is dat van Guy Spitaels (1931-2012 .) Toen het geschreven werd, leefde hij al teruggetrokken, maar ooit was hij de oppermachtige voorzitter van de Franstalige Socialisten,  ‘Dieu’ genoemd door zijn medewerkers. Ook de bijnaam ‘sfinx’ was niet van de lucht.

Hij was een van de drie Guy’s die einde vorig eeuw moesten terecht staan voor belangenvermenging en corruptie. De loodgieter was de bijnaam van de toenmalige Premier Dehaene, maar we ontmoeten ook de Bart De Wever van voor zijn vermageringskuur, in een praatprogramma met Belgische tv-icoon Phara de Aguirre.

Zo zien we ook Caroline Gennez (1975) uit het scherm puilen, met Frank Vandenbroucke in een bijrol.

 

Geneesheren

De grote chef van spoedgevallen Dr. Luc Beaucourt (1948,) na elkaar kandidaat voor drie verschillende steeds rechtsere partijen, nam zich al voor het parlement te slopen, toen het nieuwe gedoogbeleid werd gestemd. Een late aprilvis, die rot aan de kop. Pasquino werd er niet goed van.

Een geneesheer uit een heel ander hout gesneden is voormalig staatssecretaris en arts zonder grenzen Dr. Reginald Moreels, die in 2000 uitgemergeld maar ongebroken uit zijn Christelijke partij is gestapt, en naar het bisdom Anorexia verbannen.

Scheurkalender april 1-15

1.    Eén april

 

Nu ook al in de ochtendkrant sonnetten staan,

En Bancontact bedienden voor het scherm opstelt,

Die oudjes helpen met het pinnen van hun geld,

Is alle hoop niet uit dit landje weggegaan.

 

De geldmachine wordt bemand (m/v) voortaan!

Drie banenplannen bij elkander opgeteld:

De loopbaan van een paar werkzoekenden hersteld.

1 aprilvis! Een bladzijde, om óm te slaan.

 

Werkloos is heel het land en achter heg en steg

Verschuilt zich in een burcht voltallig de regering,

En de premier lijkt wel volledig van de leg.

 

Er komen lasten bij. De industrie trekt weg.

We moeten met zijn allen overdreven tering

Wat beter afstellen op de verlopen nering.

 

2.    Aimé Desimpel

 

De beuk moet in de illegale weekendhuizen!

Maar overeind staat zonevreemde stoeterij.

De heren eten in dit leven rijstebrij.

Dakloos op straat staan de gewone arme luizen.

 

De kleine mensen dragen stug de grote kruizen.

De hoge heren, kind aan huis bij de partij,

Genieten van de dolle kennismaatschappij,

En stouwen ’t zwarte geld in Luxemburgse kluizen.

 

Ze  bouwen trotse huizen in de groene ring,

Met op hun fronsend voorhoofd een vertoornde rimpel,

Als iemand een vraag stelt over gewestplanning.

 

Zo ook is vrijgesproken Aimé Keep it Simple,

In weerwil van de ruimtelijke ordening.

Zijn bijgebouwen staan er nog met vlag en wimpel

 

3.    Guy Spitaels

'Wir haben’s nicht gewusst’ Hoe klinkt dat in het Waals?

We vroegen het een ere-parlementsvoorzitter.

Zijn antwoord kwam gelaten en het klonk wat bitter.

Zijn glimlach had iets vaals, iets kaals en ook iets schraals.

 

Maar wist je echt van niets? Wij vroegen het nogmaals.

“Ik heb van Vlaamse loodgieter of gaspijpfitter

Geen lessen aan te nemen. 'k Hoef geen babysitter.”

Zo sprak steeds meer teruggetreden Guy Spitaels

 

Het zat een beetje tegen voor de oud-minister

Een God in ‘t diepst van zijn gedachten; ‘t had iets flinks

Maar ook iets slinks was hem niet vreemd. Het klinkt sinister.

 

Ter helle afgedaald is nu Franstalig links

Het orgel van de pers speelt in het hoonregister

Onopgelost blijft steeds het raadsel van de sfinx

 

4.    De Christen Democraten

 

Moboetoecijfers bij de christen democraten!

't Applauscongres verkoos in een ovatietent

Een voorzitter met drieënnegentig procent.

De schapenkudde stond de partijpsalm te blaten.

 

Dat ons land staande sterft, had niemand in de gaten.

Voordelig is dat het publiek de vent niet kent,

Een nieuw, vroeg grijs gezicht dat snel genoeg weer went,

In parlementen, kamers, raden en senaten.

 

Ze gaven hem verraderlijke Judaszoen,

De bende hypocriete kwezels, homohaters,

Verhieven hem op ‘t schild met handgeklap en toen,

 

Verscheen een nieuw fatsoen in de geslagen kraters.

Er staat het opperhoofd ontzettend veel te doen,

Voor Schriftgeleerden en mondschilderende paters.

 

5.    Kiescongres

 

Ze staan daar op het podium elkander te verdringen,

De kin vooruit, aaneengesloten, hand in hand,

Een voorbeeld van beslistheid voor het hele land,

Rondborstig met zijn allen 't slotlied mee te zingen,

 

En naar de gunsten van de camera’s te dingen:

Vertegenwoordigers van elke rang en stand,

Gekapt, gekleed, ge-styled, kunstmatig bruingebrand.

Gejuich als de voorzitter stevig staat te swingen.

 

Verkiezing voor de boeg! Ze werven om de stemmen.

Hoezeer het land ook tegenstribbelt en weerstreeft,

Het hobbelt verder met half toegeknepen remmen.

 

De boerenbond sterft uit. Geen kip die overleeft.

April de wreedste maand als de melkuiers stremmen,

En niemand die voor zuivel nog een stuiver geeft.

 

6.    Marc Van Peel

 

Wijlen de week: ik raak er niet op uitgekeken.

De eerste gast is niemand minder dan Van Peel,

Voorzitter van het Christelijke onderdeel

Van het regeerbestel van papen en van leken.

 

Marc wil ‘t geknakte liberale riet niet breken,

Maar blijft toch ook de krolse socialisten scheel

Bekijken en belonken, of het scheelt niet veel.

Op een vierkante meter zal het hem niet steken.

 

Fel beige pluisdieren staan met hun grijs gebroed

Aan het buffetbanket van het benefietgala,

En doen zich schrokkend aan de vleespotten te goed,

 

Bij moddernatte beelden uit Guatemala.

In 't overstroomde land heeft een orkaan gewoed.

De scoutsnaam van Van Peel was Pientere Koala.

7.    Dierbaar België

 

De antipolitiek kraait zege en victorie.

Ze persen met zijn allen druiven van de wrok,

En lozen mondvocht. Op een borrel scheelt ‘t een slok.

D' op stang gejaagde burger zweet uit elke porie,

 

En wordt niet wijs uit deze schuld- en schandhistorie.

Veroordeeld en van naam veranderd is het Blok.

Ze hadden het met de justitie aan de stok.

Maar hoe moet het nu verder met de Vlaamse Glorie?

 

Verhofstadt of Bourgeois, Leterme of Anciaux?

Jean-Luc De Haene met zijn vetrollen en plooien?

We zitten al een poos te Wachten op Godot.

 

Er drijft iets rots in de Belgische waterzooien.

In Gent is iemand vice-premier Di Rupo

Een slagroomtaart in het grijnslachgezicht gaan gooien.

 

8.    Wilfried Martens

 

Kom binnen, kom binneuh ‘t spektakel gaat beginnen!

Vandaag een circusnummer bij de EVP,

De Europese doorslag van de CVP.

De voorzitter is kwaad, en bijna buiten zinnen,

 

Bevuilt hij in zijn woede haast zijn schone linnen,

Omdat er niemand deel wil nemen aan de thee.

Dehaene daagt niet op en Marc Van Peel zegt nee.

Prodi komt niet, en Berlusconi mag niet binnen.

 

Verrechtsing is geen punt, want neem nu maar de Britten!

Maar zijn aandacht dwaalt af, of wordt hij nu dement?

Het komt van al dat Europees partijvoorzitten!

 

Verkozenen doorklieven op hun luie krent

In business seats de lucht. Hij moet nog babysitten.

Denkt hij op de toiletbril van het parlement.

 

9.    Miet Smet

 

De toppen zijn besneeuwd, bepoederd en bestoven.

Het is slecht weer in ’t christelijke koninkrijk.

En in ons land van Lombardsijde tot Maaseik,

Daalt nevelsliert met geur van buskruit in de kloven.

 

Het land laat zich zijn laatste sprookje nog beroven,

Want daar valt uit de kast alweer een stinkend lijk,

En Wilfried Martens neemt in bitterheid de wijk.

Wie zal ons in de tunnel voortaan licht beloven?

 

De taks verhogen op tabak en op benzine?

Hij moet verhuizen naar een veel te kleine flat

Hij slikt getrouw zijn harttabletje aspirine

 

’s Nachts droomt hij van Miet Smet. Hij ligt met haar in bed.

Zij trekt ten strijde met de kracht van een lawine,

En haalt een broodje halfom sloerie halfom slet.

 

10.           Godendeemstering in Oostenrijk

 

De Götterdämmerung van Christendemocraten,

Walküren van de katholieke wijvenbond,

Die krijsend kronkelen in kringen om en rond,

Een keurpubliek voor een grossier in grote maten,

 

Bacchanten van uiteenvallende alpenstaten,

Die zich de borsten rijten, open en te wond,

Hun eigen vlassig haar uittrekken, dom en blond,

Die vreemdelingen, kunstenaars en homo’s haten.

 

Daar jodelt berg en dal voormalig keizerrijk.

Een symfonieorkest begint spontaan te strijken.

Een rijk land staat de hele wereld nu te kijk,

 

Met dubbel arendshoofd op schild terug te prijken

En uit een Duitse kas valt weer een ander lijk.

Het blijkt nu wel hoe snel je daar je kon verrijken.

 

11.           Korte metten

Waar liggen de heelkundige precisiemessen?

Met klievend lemmer dat zich snijdend zelf scherp slijpt

Een lancet of scalpel, want barstensvol gerijpt,

Spuit  groene etter uit  de fistels en abcessen.

 

Herstel treedt in dankzij natuurlijke processen,

Al is er hier en daar verbandje dat wat nijpt.

Het deed een beetje pijn, maar het was zo gepijpt.

Zo leren wij in ziekenzorg verstrekte lessen.

 

Terwijl de Klauwaarts hun geheime messen wetten

Wie weet nog van het sjibbolet, het Schild en Vriend?

Zo werden zij op hun aanhorigheid gescreend.

 

Het vreemde bloed dat vloeide bij de Brugse Metten!

Al had menig onschuldige het niet verdiend.

Dan had hij in de taalles maar op moeten letten.

 

12.           Bart De Wever

Naarmate Phara doorvraagt, zakt zijn mond wat schever.

Per direct uitgezonden op de hele Vee eR Tee:

De voorzitter van Nationale Volks Armee,

Baldadig staatsman en gewiekste hertshoornkever.

 

Geboren binnenvetter, blafhond, tegenstrever,

Bij de Aguirre valt hij eigenlijk nog mee.

Hij straalt de sfeer uit van een laatavondcafé:

De weldoorvoede volle Bart De pezen Wever.

 

“We splitsen en we splijten. Klap en klaar is kees,”

Zo spreekt hij trillend met zijn wilskrachtige kinnen.

Naar eigen zeggen wat zwaarlijvig of obees,

 

Drukt hij zich gaarne uit in volgestouwde zinnen,

En van het vele praten wordt zijn stem wat hees.

Een rosse kater die gevaarlijk ligt te spinnen.

 

13.           Caroline Gennez

 

Ze kijkt alsof ze loenst naar tabletaspirine.

Borstwering weelderig in uitgesneden V,

Een slagschip van een vrouw. Ze puilt uit de teevee.

En praat met stille kracht en stem van windturbine.

 

Vervang de boter door de voordeelmargarine,

En minder suiker maar meer water in de thee.

Het land is diep gezonken in spliterwtpuree.

Het volk kijkt somber neer in lege soepterrine.

 

Geen brokken-pap, geen zog, geen vlokken-vla!

Veldsla met vinaigrette en balsemazijn

Maar Caroline Gennez knapt schier uit haar beha,

 

En wordt bijna gesloopt door aanval van migraine.

Geen nood, want daar is de brigade van de SP-a.

Frank Vandenbroucke onderbreekt zijn quarantaine.

 

14.           Luc Beaucourt

 

Het koninkrijk is er wat vrijer op geworden.

Bezit van zachte drogen als hasjiesj en weed,

Of bij gelegenheid een pil of zo van speed,

Gedoogd en niet getreiterd zal je er om worden.

 

Het opperhoofd van alle hulpverlenershorden:

De spoedgevallenarts die uit zijn krammen schiet.

‘t Gedoogbeleid geniet zijn goedgenade niet.

Zo zijn er nog geweest die mopperden en morden.

 

Beaucourt verslijt zijn tanden op de cannabis.

Hij wekte uiterst levendige commentaren,

Het gaat in rook op en het wordt geschiedenis.

 

Raad van Beroerte zal verslag ervan bewaren.

Een haring met augurk tot zure lafenis:

Visogen die uit een bokaal ons tegenstaren.

 

15.           De hongerprelaat

Gebeiteld zit hij fotografisch te verschralen,

Gelaat bebaard, doorgroefd, op ‘t schedelbeen geteerd,

Zijn trekken uitgemergeld en zijn kruin verweerd,

Met doorborende blik en volgspot ogenstralen!

 

Geneesheer zonder grenzen stoot op perk en palen:

De politiek heeft hij niet als een vak geleerd,

Maar op chirurgische technieken gestudeerd,

Die kun je niet zo gauw in een beleid vertalen.

 

Hij die bestuurde in een sfeer van groot schandaal,

Die hij geërfd had van voormalig mandataris,

Hij hikt zijn gal en slikt en walgt zijn galgenmaal.

 

Genomen raadsbesluit, geraadpleegd de notaris.

Een kloostergang omhelst de sprinkhaankardinaal,

Kokhalzend een verhaal dat vol van maagbezwaar is.

 

Lees door

13. apr, 2017

April 16-30

Klik hier meteen door naar de tweede helft van de maand April.