Op de ets van Westerhout zien we de Afzwering zoals die in de Santa Maria Sopra Minerva werd gehouden.

De laatste ketter

Ter gelegenheid van zijn veroordeling zijn herdenkingsmunten geslagen.

Miguel de Molinos (Muniesa, 30 juni 1628 - Rome, 29 december 1696) is wellicht de laatste ketterheerser in de geschiedenis.

Hij werd officieel en publiek veroordeeld als ‘heresiarch’ door de Heilige Romeinse Inquisitie in 1687.

Wikipedia, in het artikel dat aan hem is gewijd, dat overigens onbetrouwbaar is, noemt hem "een Spaans mysticus, stammend uit een rijke en eerzame familie, die een afkeer had van de sacramenten."

“Hij was de grondlegger van het quiëtisme, een richting in de mystiek die het belang van de menselijke activiteit minimaliseert. Net als het lichaam had ook de ziel rust nodig volgens Molinos. Zijn denkbeelden zijn verwant aan het boeddhisme, aan het taoïstische Wu wei en aan de Dictionnaire historique et critique van de Rotterdamse filosoof Pierre Bayle.

Zijn boeken zijn in de ban gedaan en Molinos werd veroordeeld omdat hij de dogma's van het geloof naast zich had neergelegd.”

Tot zover het wikipedia artikel, dat we niet zullen volgen omdat het een aantal betwistbare standpunten inneemt.

Wij hebben aan deze figuur heel wat aandacht en energie gewijd. Het resultaat daarvan is onder meer onze historische roman die nu eindelijk uitgegeven is. Voorheen stond de tekst in zijn geheel op de website onder deze rubriek.

Daarnaast is er ook een hoorspel of luisterspel dat ooit door VRT 3 (thans Klara) is uitgezonden.

HIeronder is een aantal snelle links te vinden, die meteen een overzicht van de rubriek vormen.

 

Molinos rubriekoverzicht

23. aug, 2014

De laatste ketter blog

Het voorportaal van de roman neemt de vorm aan van een blog, en kan dienen als inleiding in de materie, hoe anekdotisch ook opgevat.

20. dec, 2015

Molinos video

Onze dierbare neef Hans De Wolf maakte deze trailerclip voor onze boekvoorstelling op 12 december in Denderleeuw, op basis van geluidsfragmenten uit het hoorspel.

20. dec, 2015

Open boek clip

Een uittreksel uit de voorstelling: Dina Sonck leest het gedicht 'Open boek' van Pasquino.

20. dec, 2015

Boekvoorstelling

Gerda Cabus maakte deze videoreportage van veertig minuten omtrent onze boekvoorstelling in het kasteeltje van Denderleeuw.

20. dec, 2015

Molinos sonnetten

Audiofragmenten van de voorlezing van de sonnettten door Dina Sonck (opgenomen voor de voorstelling.)

20. dec, 2015

Pasquino video

De PowerPointpresentatie biedt een wandeling door Rome aan de hand van het sprekende standbeeld Pasquino.

20. dec, 2015

Hoorspel

Vlamingen zeggen luisterspel en Nederlanders zeggen hoorspel, en ik kan maar niet tot een eindbesluit komen, wat nu het beste is.
Hoe dan ook staat het in zijn geheel op de site en het kan naar hartelust beluisterd of gehoord worden.

20. dec, 2015

De Geestelijke Gids

Hier is nog aantal nabeschouwingen te vinden, die in de roman geen plaats hebben gevonden, omdat ze het verhaal te veel zouden stremmen, maar nog wel geschikt voor zeer geïnteresseerde lezers.