Zeven keer Pasquino

U vindt hieronder zeven geluidsfragmenten. Het zijn de sonnetten die voorkomen in 'Miguel Molinos, de laatste ketter."

Ze worden voorgelezen door Dina Sonck.

Opgenomen in Denderhoutem tijdens een memorabele sessie, zondag 22 november 2015.

Meer uitleg

23. nov, 2015

De laatste ketter blog

Voor meer uitleg en historische kadering van de sonnetten verwijzen we graag naar 'De laaste ketter blog' in het menu van onze website onder 'Dirk van Babylon'

Adriaan Voortaan

Wanneer Adriaan Floriszoon Boeyens tot Paus wordt gekozen in 1522, is dat niet naar de zin van Pasquino

Paulus IV

De verkiezing van Grootinquisiteur Giampietro Carafa leidt tot een ironisch gesprek tussen Pasquino en Marforio.

Verstikt

Er heerste een klimaat van bespieding en verklikking ten tijde van de Romeinse Inquisitie.

Eindoordeel

De afzwering van Miguel Molinos vond weerklank in heel Europa.

De stem uit de kerker

Molinos in de lezing van Pasquino richt het woord tot kardinaal Petrucci die in het conclaaf zit.

Open boek

Wijsgerige beschouwing en voedsel voor nadenken en mijmeringen.

Tot afscheid

Slotbeschouwing en besluit