Dante. Potloodtekening door Miss Teek.

Editoriaal

Spacetime, te vertalen als Tijdruimte.

Miss Teek spreek ik spontaan uit zoals het Engelse woord mistake, dat vergissing betekent. Iemand van Engelse bodem zal het misschien uitspreken zoals het Nederlandse woord ‘mystiek.’ Met een ie- in plaats van een e-klank.

Ik weet niet of MT zelf daar over nagedacht heeft toen zij het pseudoniem koos, maar mij trof die gedachte als een ingeving. Op een of andere manier zijn we hier met mystiek bezig, maar dan wel onder de vorm van tekeningen, die we mandala's kunnen noemen.

We leren MT hier kennen in een verhaal zonder woorden. Zelf verklaart zij, in een bijdrage die straks in een link aan bod komt, dat deze tekeningen ontstaan zijn naar aanleiding van meditatiesessies, en dat ze een neerslag van die meditatie in de figuratieve sfeer overbrengen.

Dat laatste zegt zij niet, maar schrijf ik. De vraag is of deze tekeningen ook de kijker tot meditatie brengen. Is het bewustzijn zoals dat in de meditatie aan bod komt, in staat die ervaring weer te geven, en waar woorden falen, via een tekening er een idee van over te dragen op een lezer of kijker?

Ziedaar de vraag en ziehier het antwoord. Kunt u zelf nagaan wat u ervan vindt. We zijn heel blij met de toestemming deze tekeningen online te plaatsen, anoniem, of beter gezegd onder pseudoniem. We zullen deze wens van de auteur natuurlijk onverkort respecteren. Laat de wereld intussen maar kennismaken met het resultaat.

Niet dat het wereldschokkend is, maar wel dat het tot nadenken stemt. We hebben aan een van de mandala’s, meer bepaald degene die hierboven is afgebeeld, een heel verhaal gewijd, zie de link verderop in deze nieuwsbrief.

Intussen hebben we de eer en het genoegen nog vijf mandala’s van MT hieronder in de diashow weer te geven.

Scheurkalender

22. mei, 2015

Augustus 1-15

Totaal los van het thema van deze nieuwsbrief mogen we de publicatie aankondigen van het eerste deel van de vernieuwde maand Augustus in onze scheurkalender. De inhoud is tamelijk gay, dus dat weet u voordat u doorklikt.

22. mei, 2015

Augustus 16-31

En ook het tweede deel van de maand Augustus in de scheurkalender is klaar. Daarmee staan er nu vier maanden in de vernieuwde layout, en met verbeterde teksten, gesplitst in twee helften.

  • Mandala

    In onze bespreking van de mandala 'spacetime' gaan we op zoek naar de binnenste kubus, die onzichtbaar blijft. Nummer zeven en twintig. We hebben de tekening hier gekanteld.

  • Aghori

    MT beschrijft een ontmoeting met een Indische sadhoe van het aghori type, te herkennen aan de menselijke schedel die ze meedragen. Deze tekening is een detail van de vorige.

  • Mijmering

    Geen begin en geen einde. We verwijzen hier terug naar onze nieuwsbrief van vorig jaar april te vinden als '1404 Mijmering' onder 'Per maand' in het menu van de website, of door op de link te klikken.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon