Meer over Kehinde Wiley vindt u op http://hahamag.com/spotlight-kehinde-wiley/

Kehinde Wiley

21. feb, 2015

Winter 2015

Kehinde Wiley is een Amerikaanse schilder, 37 jaar oud, geboren in California. Hij stamt af van een Yoruba vader uit Nigeria en een Afro-Amerikaanse moeder. Hij studeerde in Rusland en promoveerde in het San Francisco Art Institute en Yale University.
In onze blog winter 2015 van 15 tot 17 februari besteden we aandacht aan deze originele portretschilder met de psychedelische achtergronden.

Editoriaal

Vers van de pers 

We zijn het dagboek deze maand begonnen met een mijmering over de kwetsbaarheid in psychiatrisch perspectief, maar door toedoen van de actualiteit kwamen we bij Stephen Fry terecht, die zich boos maakt op God, en op die manier zullen we het nog eens een keer over het opperwezen hebben. Ik kan het blijkbaar echt niet laten.

Sluier

Intussen hebben we elders een oude discussie gerecycleerd tot een feuilleton dat nog regelmatig aangevuld wordt, onder het thema ‘sluier.’ Zie de link verderop in deze nieuwsbrief. Is het nu een religieus symbool of niet, en wat zijn de consequenties van een ja of nee als antwoord op deze vraag. Netelige kwesties waarmee onze tijd in het reine moet komen.

Gekozen hoofden

Een andere nieuwe pagina heet ‘Capita Selecta’, eveneens te vinden als link verderop. Hier komen uittreksels uit onze e-mailwisseling aan bod, ontdaan van persoonlijke informatie en anoniem gemaakt, al zullen een paar van mijn correspondenten af en toe wel een déjà-vu gevoel ervaren.  Ook deze rubriek zal in de toekomst nog verder worden aangevuld. Voor het ogenblik hebben we mei, juni en juli verwerkt en we staan begin augustus 2014 op het ogenblik dat ik dit schrijf.

Wiley

We kregen mail van Anthony uit de States omtrent een afbeelding van Kehinde Wiley die we in 2012 op de website plaatsten. Daarom ben ik zijn werk nog eens gaan bekijken en ik toon er een paar beelden van, omdat ik het zo goed vind. De kitsch ver voorbij, omdat er een twist aan zit. Excuseer de moeilijke woorden.

In onze diashow deze maand daarom nog vijf schilderijen van deze jonge en succesvolle zwarte schilder.

  • Sluier

    Wie is bang voor de sluier? De vrouwelijke hoofdbedekking houdt sommige rusteloze geesten wakker. In vergelijking met vorige maand nog verder aangevuld en vermeerderd. Het wordt echt een feuilleton.

  • Capita Selecta

    Van de hak op de tak en tegen de tijd in gerangschikt in blogformaat, op of rond de datum dat het werd geschreven. Fragmenten die min of meer op zichzelf kunnen staan uit ons e-mailverkeer.

  • Dagboek

    Februari is een maand, die door toedoen van de vasten en zo, noopt tot mijmeringen omtrent de Godsgedachte. Op zoek naar een nieuwe theodicee. Waarom God het lijden toelaat. Dat is de hamvraag.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon