30. dec, 2017

Nieuwe sites

dotcom

Onze website www.dirkvanbabylon.be, blijft beschikbaar, maar heet voortaan de oude website.
In 2018 beginnen we niet een, maar twee nieuwe websites.
De praktijk krijgt voortaan haar eigen volwaardige website, zie www.drvanbreusegem.be.
Dirk van Babylon gaat internationaal op www.dirkvanbabylon.com.
Let goed op. De oude is .be. De nieuwe is .com
We hopen op deze manier een nieuwe fase in te luiden en mee te gaan in de ontwikkeling van webdiensten.
Zoals vanouds zijn we gratis en hebben we geen reclame noch geldschieters. Dat maakt onze mening volstrekt onafhankelijk.
We nodigen alle trouwe lezers van de oude website uit, ook eens een kijkje te nemen in de nieuwe website, die nog niet te zien is op het ogenblik dat ik dit schrijf, maar dat vanaf 15 januari 2018 hopelijk wel zal zijn.