29. dec, 2017

Kronos

Tijdmoment

We hadden het eergisteren over de tijd en het moment. Kronos en Kairos zoals de oude Grieken dat noemden. De tijd verglijdt zonder ophouden. Elk moment doet zich maar een keer voor. Dat is het raadsel van het mensenleven. Alles samen duurt dat niet zo lang. Ik ben al ruim voorbij de helft en dan wordt elk moment nog kostbaarder dan het al geweest zou zijn.

Toen we jong waren stonden we daar niet zo bij stil. Het is misschien nog goed maar ook. Het leven leek oneindig. Ook dat zijn momenten die niet meer terugkomen. We moeten daar niet te veel om treuren, want we moeten immers vooruitkijken, naar de momenten die nog moeten komen, om Kairos bij zijn lok te kunnen grijpen.

De tijd die overblijft wordt alleen maar korter en we zullen onze plannen moeten inkrimpen. Het komt er wellicht niet meer van de algemene theorie van het leven uit te schrijven, zoals ik al lang van plan ben. Ik zal me tot haalbare projecten moeten beperken. Daarom is nu de tijd gekomen om een einde te stellen aan de website die nu af is.

Ik laat hem gewoon staan zoals hij is, nog een jaartje of zo. Zo lang als nodig, om intussen aan een nieuwe website te beginnen, die in twee delen gesplitst zal zijn. Aan de ene kant die van de praktijk Dr Van Breusegem. Aan de andere kant Dirk van Babylon. Ik heb die scheiding altijd aangehouden sinds 1986 en ik zal dat blijven doen.

Als arts sta ik ten dienste van mensen die wellicht geen boodschap hebben aan mijn geloofsovertuigingen. We moeten iedereen verzorgen los van taal en herkomst. Daarom zal de site van de praktijk ook zeer zakelijk zijn en zich tot het medische beperken. De literaire website daarentegen is naar ik mag hopen van elke remming bevrijd.

Tot nu toe heeft deze regeling wellicht iedereen bevredigd want er zijn nooit protesten van gekomen en ik ben nu toch al dertig jaar bezig. Ik zal maar hout vasthouden dat het mag blijven duren. Zolang het mag en kan gaan we er nog mee door. Omdat het leuk is om doen, al vraagt het soms ook bovenmenselijke inspanningen, en een uitstekende zelfbeheersing, om zolang op een stoel te zitten en te blijven typen tot het af is.