12. dec, 2017

ipsorum est regnum caelorum

Latijn

"Beati pauperes spiritu" komt uit de acht zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede. De acht zaligsprekingen vind je bij Matteüs 5, 3 t/m 10:

3. Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum.

4. Beati, qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur.

5. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram.

6. Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.

7. Beati misericordes, quia ipsi misericordiam consequentur.

8. Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.

9. Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.

10. Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum.

 

3. Zalig de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.

4. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

5. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde berven.

6. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

9. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

10. Zalig de vervolgden omwille van gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk der hemelen.

 

Zie voor de hele Nederlandse bijbeltekst: http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=64073,64088