10. dec, 2017

Gastvrijheid

Een gevoel van thuiskomen

Een barman is een goede gastheer. Die komen in kleuren en soorten, maar de goede barman, en dus ook de goede gastheer, is degene die er in slaagt de gast het gevoel te geven dat hij of zij thuis is. “Zet u op uw gemak,” zeiden wij vroeger. ‘Maak het u gemakkelijk.’ Dat is wat een goede gastheer doet: voor de gast het leven gemakkelijk maken.

Dat is het hele geheim. We moeten het niet moeilijk, maar gemakkelijk maken, zeker wat meditatie betreft. We moeten de drempels slopen. Daarom houd ik niet zo van intellectualistische discussies in het plenum. Alles mag, maar niets moet overheersen. Als we een omgeving willen scheppen waarin iedereen zich thuis voelt zullen we enige moeite moeten doen.

Dat is de hele paradox. Om het de gast gemakkelijk te maken, moet de gastheer het zichzelf moeilijk maken en bijzonder goed opletten, op alles waar het zou kunnen aan ontbreken. Het zou vanzelf moeten gaan, en de dingen gebeuren ook vanzelf, maar meer en beter als de randvoorwaarden verenigd zijn, waarbinnen zij gedijen. Die randvoorwaarden moeten we scheppen.

Ons huis van vrede moet dus ook een thuis zijn waar de gastheer een kader aanbiedt en verzorgt, waarin geen enkele vorm van geweld, dwang of macht uitgeoefend wordt. Wij zelf moeten daarvan het beste voorbeeld vormen. Tenminste binnen het kader van ons huis moeten we actief vredelievend zijn. Dat is heel wat anders dan conflicten uit de weg gaan.

We moeten altijd onze overtuigingen trouw zijn maar beseffen dat die alleen maar op onszelf betrekking hebben. We kunnen die niet aan anderen opleggen, noch de anderen beoordelen naar de mate waarin ze binnen onze denkbeelden passen. Als gastheer moeten we daar extra voor opletten, dat we niet in een situatie vervallen waar een bepaalde groep het voor het zeggen heeft, of waar de ene over de andere oordeelt.

Dat is onze voornaamste taak als begeleiders: ervoor zorgen dat alles zacht en aangenaam verloopt, zodat iedereen zich thuis kan voelen, ook degenen die niet het hoge woord voeren. “Zalig de armen  van geest” zegt Jezus. Zalig zijn de eenvoudige mensen die de juiste beslissingen nemen zonder daarom naar een boek te moeten grijpen.