13. nov, 2017

Maskerade

Persoonsgebonden

Voor ons vandaag betekent het woord ‘persoon’ de “totale bepaling van het zelf, ten aanzien van de andere.” Een krasse definitie, die ik ergens las, ik weet niet meer bij wie. Abstractie gemaakt van het begrip rechtspersoon, is een persoon altijd een mens, wat mij betreft, en elke mens is lichamelijk. Er zit altijd een mens achter het masker.

Wellicht zijn er degenen die denken dat hun hond of hun kat, of bijvoorbeeld ook hun auto, een persoonlijkheid bezitten en dientengevolge een persoon vormen, maar ik doe daar niet aan mee, en ik wil daar strikt in zijn. Een persoon is een menselijk wezen. Al de rest is personage. Enkel masker. Wij zijn onze medemens eindeloos meer eerbied en ontzag verschuldigd dan aan enig dier of toestel.

We gaan de woorden, mens, individu en persoon bewust door elkaar gebruiken. Een individu is een persoon in de oorspronkelijke betekenis van iets dat niet deelbaar is. Elke mens is een persoon en elke persoon is een mens. Dat dient elkaar volledig te dekken in een humanistisch perspectief dat de mens een eigen plaats in het heelal toekent.

Aangezien elke persoon zijn eigen persoonlijkheid bezit, die uniek is, en die gedeeld noch vermenigvuldigd kan worden, vormt elk individu ook een identiteit, wat tevens een rechtsbegrip is. De mens bestaat uit een levend lichaam, bewoond door een bewustzijn dat in staat is keuzes te maken.

Dat lichaam van ons kan vanbuiten uit door de anderen en vanbinnen in door onszelf waargenomen worden. We staan bloot aan de blik van de anderen. De indruk die we maken, kunnen we op allerlei manieren beïnvloeden, door onze mimiek, houding, kledij en attributen, waaronder het masker een bijzondere plaats inneemt.

Het masker verhult en onthult. Het verhult de identiteit van de drager, tijdens het dragen, en het onthult welk personage het vertolkt. Dat verhullen grijpt niet altijd plaats, want de meeste uren van zijn bestaan staat of hangt het masker ergens, en dan verhult het op zijn best een leegte. Desondanks gaat ook een ongedragen masker door met vertolken, zolang het zichtbaar is. Het drukt altijd iets uit.