19. okt, 2017

Het schild van Achilles

De koeien gedreven in goud en in tin:
Ze willen vooruit en ze hebben er zin.
In. Weg uit de koestal naar groenende grassen
Ze loeien van trek in de weilandgewassen,
Met klaver en zuring. Dat wil er wel in.

Ze mogen van koestal naar weiland verkassen.
Langs ’t ruisende riet met hun driftige passen,
Langs ‘t klaterend water bij ’t ochtendbegin.
De koeien

Omgeven door rook en verstikkende gassen:
Hephaestos is bezig met smeden en lassen,
Van wapenrusting, die desalniettemin,
Zo’n vredige herderslandschappen laat zien.
Op zilveren schilden en gouden kurassen,
Met koeien.

De koeien