Mei naar Alfred Mucha

Ten geleide

Werphand in Antwerpen.

Het onderwerp van de maand is Noord en Zuid.

Na de frivole inleiding omtrent het Eurovisiesongfestival, met een gedicht dat absoluut in de maand mei moest, zij het zonder nummering, richten we onze blik resoluut naar het Noorden, en nemen daarbij het standpunt van de chauffeur van een limousine in.

Zowel de Antwerpse alsook de Nederlandse dorpspolitiek komen uitgebreid aan bod, tot we tegen het einde van de maand een vluchteling uit Antwerpen ontmoeten.

Zo komen we het zuiden ook weer tegen, zij het uit onvermoede richting.

We eindigen dan ook met een paar sonnetten omtrent de vluchtelingenproblematiek.

We hebben gekozen voor een nieuwe presentatie, die voorlopig de maand mei onderscheidt van de andere maanden. Het is de bedoeling dat deze ook nog gaan volgen, maar dat kan wel een tijdje duren.

Dit brengt ook mee dat de maand nu gesplitst wordt over twee webpagina's, daar het anders te lang duurt om te downloaden.

Na rijp beraad hebben we besloten de illustraties achterwege te laten en alleen de tekst over te houden.

Aanhef

Eurovisiesongfestival

Ja ! Dana International is de winnares!

Een jood die nogal overdreven is besneden,

Voor Israël. Wat heeft dat volk, dat land geleden.

Niet onverdienstelijk stond België op zes.

 

De uitslag van het festival bevat een les:

Nog niet geheeld zijn alle wonden van ’t verleden,

Maar toch is er een toekomst en vooral een heden,

Ondanks de vele spanning en de keuzestress.

 

Het winnend lied heeft wel iets rockend en sonoors,

En mag de zwoele jeugd tot wulpse dans verleiden,

Al klinkt de snarenmelodie een beetje Moors.

 

Het resultaat mag ons in hart en ziel verblijden.

In weerwil van rabbijnen, mollahs of pastoors,

Kan iedereen zich niet alleen aan psalmen wijden.

Datering

Mei 1998 Andere mogelijke titel: Diva Cleopatra.

1

Eén Mei

 

In heel de wereld van het Rouppe Plein tot Peking,

Is werkend volk vereend in viering van 1 Mei.

De arbeidersbeweging legt haar jaarlijks ei.

Sinds meer dan honderd jaar met oorlogsonderbreking.

 

Ze roepen op tot wrok, tot  wraak, tot wrede wreking,

Bejammeren de zelfbedieningsmaatschappij

En morgen staan ze om den brode in de rij.

Hoe kritisch ook de massa, er komt geen ontsteking.

 

Een minuut stilte voor verkrachten en vermisten,

Besluit de hoogdag van het proletariaat.

Hij zit er nu weer op de dag van socialisten.

 

In China zijn er twee systemen in de staat.

De eredienst voorbij, begint het redetwisten.

De vis rot aan de kop en laat los aan de graat.

 

Datering

Het gedicht stamt uit de jaren negentig met de wreedheden op het Tien An Men plein nog vers in het geheugen.

2

Gebroken ijs

 

Ik dronk een glas met Nederlandse journalisten,

Geboren tussen twee rivieren op een terp.

We spraken over een Europees onderwerp,

Terwijl we met citroenjenever ons verfristen.

 

En ons van ’t schaterlachen nagenoeg bepisten.

Maar op een bepaald ogenblik werd de toon scherp,

En smaakte de cocktail niet langer droog maar zerp.

Begeerte heeft ons aangeraakt met sluwe listen.

 

Democratie, ontwaak, let op verslapen zaak!

In Brussel zijn de klerken bij elkaar gekomen,

Gedreven en betaald tot welomschreven taak:

 

Het vet van weerloze bevolking af te romen,

Door richtlijnengedrochten en een wettendraak!

Het drama is geschreven, maar we blijven dromen.

3

Total loss   

 

De SP is op zoek naar talloos veel miljoenen.

Een duur verdict heeft het Verbrekingshof geveld.

Terugbetaald moet worden het corruptiegeld

Het zweet staat socialisten in de nauwe schoenen

 

Schei uit! Verkoop niet langer knollen voor citroenen!

In menig Volkshuis galmt een mopperend gescheld,

Dat hopelijk niet uitdraait op fysiek geweld,

Of erger: Christen-Democratische sermoenen!

 

Extreem-rechts mag zijn slangengif voorlopig sparen,

En rustig wachten op teloorgang van de natie.

Zo zien wij hier tot veel voorwaardelijke jaren,

 

Veroordeeld deze politieke generatie.

Het schromelijke einde van de rode tsaren.

Tenzij wellicht toch nog... een koninklijke gratie?  

 

Datering   

De oudste vermelding van dit sonnet gaat terug op 27 december 1998.  Het was de nasleep van de Agusta affaire die een aantal socialistische ministers op een veroordeling kwam te staan die in Cassatie werd bevestigd. SP staat voor socialistische partij.

 

4

Verkiezingskoorts

De exit poll zat er geweldig naast te ramen.

De kiezers lijden aan geheugenamnesie,

Of beter nog aan valsheid en hypocrisie,

Bij het verlaten van het stemhok. Niet te pramen,

 

Een keuze te onthullen, waarvoor zij zich schamen:

Weg met de vreemdelingen, en de dynastie,

De vrouw weer aan de haard. Wie van de drie,

Heeft niet gedurfd zijn keuze nog eens te beamen?

 

De voorkeurstemmen monsterscore van Dewinter:

Antwerpenaar op drie heeft zijn naam aangeduid!

Het schrijnt als in een schedel de fatale splinter.

 

Het morrend volk is nu behoorlijk opgeruid,

De ene al wat bleker en de ander wat getinter,

Of kind van een gemengde bruidegom en bruid.

 

Datering

Antwerpen begin Oktober 2000: Filip Dewinter was het boegbeeld van het Vlaams Blok, een extreem rechtse partij die hoge electorale toppen scheerde en die wegens racisme veroordeeld werd.

5

Big brother

Zijn dure auto zijn de ruiten ingeslagen,

Nabij een gracht in een uitzinnig Amsterdam,

Zodat de spreker strompelend de zaal inkwam,

En zijn chauffeur zich liet verzorgen en beklagen.

 

Nog voor hij spreken kon, kwam hem een heer belagen,

Met bruine voor-verteerde smeerkaasboterham.

De burgemeester radeloos, ‘t verkeer lag lam,

Wie schept in dit soort televisie zijn behagen?

 

Het spel is op de  wagen. Draai naar hartenwens,

Gij camera’s, en schep de foute martelaren!

Verleg bij voorbaat elke zedelijke grens,

 

En hef het slachtoffer op rokende altaren.

Het is nu aangetoond, hij is ook maar een mens,

Wie let dan nog al de ethische bezwaren?

 

Datering

"Pasquino (26 September 2000): Big brother","Het rechtstreeks uitgezonden televisiedebat in Nederland bekwam de extreem-rechtse Antwerpse voorman niet. De Linkse ratten hebben hem flink te grazen genomen. Een onchristelijk schouwspel. Een nieuwe slachtofferrol.

6

Schelddicht

Een kaakslagkop met sensuele volle lippen,

Geweld en nijd verspreidende testikelzak,

Met de gepaste stropdas in het nette pak,

Neanderthaler vol van steentijdperkbegrippen!

 

Hij wil het vaderland het liefst doormidden knippen:

De Heimat voor de Vlamingen! Geklakte hak!

Een Thuisland voor de Walen! Grote wafelbak!

En laat de kaffers naar hun Bantoestan wegglippen.

 

Balkan-tiran, en intellectuele dwerg.

Hij ziet de balken wel, maar in zijn oog geen splinter.

Apartheid, rassenhaat in bot en beendermerg,

 

Raaskallend vol venijn spuwt hij roet, as en sinter,

Als Goering tijdens het proces van Neurenberg:

Ik heb gesproken van Filip de fucking Winter!

 

Datering

Het “Schelddicht op een voorman van het Vlaams Blok” komt in 2014 na twintig jaar nog merkwaardig ongedateerd over, al is het Vlaams Blok het Vlaams Belang geworden en ook al heeft Filip Dewinter een paar grijze haren gekregen.

7

Kantelpunt   

Je zult altijd zien dat er onderaan dijken,

Een kantelpunt is dat de bron vormt van kwel,

Wat nooit zo erg goed is voor het dijkgestel.

Wat daar het gevolg van is zal later blijken.  

 

Daar komen ze dan weer in drommen naar kijken.  

Wanneer de dijk instort door ’t watergezwel,   

Waar grondwater opstijgt. Dan weet je het wel.  

Dan zal zelfs de sterkste dijk ijlings bezwijken.  

 

Wat heeft er verweer tegen insijpelingen?  

Wat is er bestand, meer en meer ondermijnd;  

Door inzijgend vocht van de afwateringen?   

 

Van buiten een berg en van binnen verkwijnd,  

Doorzegen van water dat komt binnendringen.  

Het is aan het kantelpunt dat het zo schrijnt.

8

Bidden en werken

Grieks koor van vuile vrouwen op de voorgrond klagend,

De haren afgeplukt van kaalgekrabde kruin,

Gebroken nagels, scheurgewaad, terwijl ze puin

Wegruimen, naar bloedwraak en genoegdoening vragend,

 

Grijpgierig, eerbiedloos en het gezag mishagend.

Marcherend in een rechte lijn, niet krom, maar schuin.

De tempel is vernield, verschroeid de tempeltuin!

In rouw verenigd, en van dik hout planken zagend,

 

Ga voort in het Latijn: “Oramus, laboramus”

Nu volkseenheid in ettergal uiteen gespat,

En nu de ether vol is van oorlogsreclames.

 

Ligt daar een kandidaat met schedelkogelgat

De catastrofe is voorspeld door Nostradamus.

Het patrimonium op paar miljoen geschat.

 

9

Begrafenis van Pim Fortuyn

Een doorn in het oog van rechtse partizanen:

Het wordt een christelijke staatsbegrafenis,

Met een eucharistie en een requiemmis,

Nog een keer rondgereden in de brede lanen:

 

Tot afscheid van gemeente en parochianen,

Gestold tot stille zoutpilarendroefenis,

Met in de keel een krop, een brok geschiedenis,

Maar in de ooghoek blinken krokodillentranen,

 

Het huis blijkt nu te klein, want Nederland is vol,

Van rouwverdriet om neergestorte meteoren,

En sneeuwgeweld dat dwarrelt in kristallen bol.

 

De radde draai van ‘t lootwiel laat zich niet verstoren.

Erbarm u, God. Ontferm u! Wees genadevol!

Maria Moeder Mijn! Wil ons gebed verhoren!

 

Datering

2002: Herinnering aan een vermoorde politicus

10

Vermoord

 

De Schelde en de Rijn zijn boordevol van tranen.

Een moordenaar heeft Nederland van Messias beroofd,

En van het beter vaderland dat hij hen had beloofd:

Een sageheld in strijd met draken en varanen,

 

Die zegevierde over stormen en orkanen.

Verlossingsprookje dat per sluipmoord is gedoofd,

En in de media tot ‘t bot is af gekloofd.

De lava smeult ontstoken in de persvulkanen.

 

Maakt Nederland nu terminaal de ruk naar rechts?

Verschuilt het zich achter de hagen en de heggen?

Sluit het de grenzen? Krijgt het weer iets hechts?

 

Waarom was het zo nodig die man om te leggen?

Dat werkt toch altijd alleen maar weer averechts.

Mysterie, wie de waarheid weet, mag het nu zeggen.

 

Datering

14 mei 2002. Het ging de dader uiteindelijk alleen maar om het heil van de dieren.

11

No pasaran!    

De bijl ligt aan de wortelvoet van de beschaving.

Een roversbende maakt zich op en staat paraat,

Zich baas te maken van de helmstok van de staat.

Een nieuwe orde met hardhandige handhaving.

 

De vrucht van collectieve mediaverslaving.

Heel Nederland is vol van de programmapraat,

En van geroep om wraak en vreemdelingenhaat,

En weinig tolerant zo bleek bij de begraving.

 

Het kiezersvolk wil voortaan liever iets aparts.

Voetbalgeweld? dat mag! Maar onder Nederlanders!

Al moeten ze met schedelwonden naar de arts,

 

Tezamen op de wachtlijst met hun tegenstanders.

Daar valt een licht door prisma van een zuiver kwarts:

Een regenboog van kleur. Gewoon weer samen anders.

12

Burengerucht

Het is me wat bij de gestoorde Noorderburen:

Het kikkerland, voor woorden altijd al te mal,

Verkeert in hemeltergend trage vrije val,

Een neder tuimeling die eindeloos blijft duren.

 

De kiezer legt regentenklasse in de luren.

Ze zijn ten prooi aan capriolencarnaval

Van caravanbewoners, campingfestival,

Kabaal van een kaboutervolk met kwade kuren.

 

De messen zijn gewet, de ploertendoders klaar,

Geheime wapenopslag gaande in de schuren.

Een karavaan trekt op met gescandeerd misbaar,

 

De weg kwijt, dolgedraaid, en niet meer bij te sturen,

Cadansen opgehitst door een drogredenaar,

Die haat en twist uit elke crisis weet te puren.

13

De schreeuw van de leeuw

Door merg en been gaat op de Nederlandse pleinen

Bloedstollend, oorverdovend akelige schreeuw.

Zo schreit de moe getergde Nederlandse leeuw.

Geteisterd, afgeschaft zijn de cultuurdomeinen,

 

Nu rechts subsidiepotten duchtig wil verkleinen.

Het is de schande van de schaamteloze eeuw.

Verstoken is de Fries, de Limburger, de Zeeuw

Van schoonheid en vermaak. Hoor je de seinen?

 

Een tijd is aangebroken van idiotie.

De samenleving lijkt wel stuurloos op de dool.

Bedreigd zijn mensenrechten en democratie.

 

Er rest ons nog alleen de geur van vitriool

En zwaveldamp. We danken dat aan iemand die

Als hij het woord cultuur hoort, grijpt naar zijn pistool.

14

Onheilswolk

Wat voor een schaduw ligt daar over lage landen?

Daar drijft een bruine bui en breidt zich immer uit,

Vermengd met zwaveldamp van knallend wapenkruit,

En rookpluimen van aangestoken woningbranden.

 

De ingestorte daken en beroete wanden,

Met half gesloopte pui of ingeslagen ruit,

Het lage land verwoest, gebrandschat, uitgebuit.

De Nederlandse leeuw met uitgeslagen tanden!

 

Wat voor een furie is hier zo erg losgebroken?

En wie is hier zo dol en driest te keer gegaan?

Waarom heeft het gemeen gepeupel bloed geroken?

 

Er is een openbaringsruiter opgestaan,

Die als geen ander het geloof weet op te stoken,

Hij wakkert waan en godsdienstoorlog aan.

 

15

De bruine vloedgolf   

Toen Keizer Karel leefde, is de builenpest

Als Dulle Griet getrokken door Antwerpse straten.

Zo hebben velen er het leven bij gelaten,

Tot iemand kwam die heel de stal heeft uitgemest.

 

Een plaag treft nu vandaag het trotse stadsgewest,  

Bezoedelt het blazoen van wie daar zo verwaten  

Met dubbel krijt schreef. Twee gewichten en twee maten!  

Een schandvlek die verwatert tot een rorschachtest.

 

De pestbacil verspreidt zich gaarne via ratten,.

De bruine is de zwarte rat komen verdrijven,

En droeg de vlooien die de kwade kiem bevatten.

 

Weldra was iedereen aan ’t krabben en aan ’t wrijven,

Al spoedig was het sterftecijfer niet te schatten,

De sores en ellende niet te schetsen of beschrijven.  

 

Datering   

In de middeleeuwen is de inheemse zwarte rat opzij gezet door de bruine rat die per schip aankwam, en die de pasteurella pestis bacterie droeg. Via vlooien gaat de microbe over van de ene rat op de andere en soms van de rat op de mens.

Geschreven ten tijde van de vermeende Antwerpse corruptieschandalen.

Vervolg