Vis in het water

Water in de woestijn

1.    Een autonoom huis

in een tropische sfeer

Nu ben ik toch al een tijdje aan het piekeren over een idee, dat me niet los wil laten. Een gek idee misschien, maar een dat zou kunnen werken. Ik zal daar de komende dagen een beetje uitleg over geven, al was het maar om ervan af te zijn.

Wat ik zou willen doen, kort samengevat, is een installatie te bedenken die in staat is vochtigheid aan de atmosfeer te onttrekken, om beter te kunnen overleven in tropische streken waar schoon water een schaars goed is. Die technologie, die water uit lucht schept, bestaat en is beschikbaar.

Het gaat er alleen maar om een manier te bedenken om die dingen ginder te krijgen en ze te laten werken. Het is een proces dat energie vereist, onder de vorm van elektriciteit, en die zullen we du zelf moeten opwekken door middel van zonnecellen of windenergie. Dat is de kern van de poedel.

We hebben dus een installatie nodig die zowel energie kan opwekken als water condenseren. Om het compleet te maken zouden we ook een waterterugwinninginstallatie erbij willen hebben, om geen water verloren te laten gaan. De capaciteit van dat alles zou moeten voldoende zijn om een grote familie van tien tot twintig personen te huisvesten met gebruikelijk comfort.

Het systeem moet zo bedacht zijn dat alles in een standaardcontainer past om naar een tropisch land vervoerd te worden waar hij moet gaan staan en waar de installatie moet gaan werken. Het gaat om een land zonder waterleidingen, noch elektriciteitsvoorzieningen. Je moet dus alles zelf meebrengen.

Wat ze daar wel hebben is veel handenarbeid, landoppervlak en vooral de zon, die een onuitputtelijke en duurzame bron van energie is. De vraag is nu of de industrie rijp is om apparatuur te leveren die dat aankan en voldoende energie en water produceert om een huis bewoonbaar te maken, met mensen erin, en daarnaast hopelijk ook fotosynthese.

Het systeem zou ook voldoende water moeten winnen, om planten te laten groeien in serrebouw. Als je dat zou kunnen, dan kun je op een dag ook de woestijn weer groen maken. Dat is waar ik een van droom, want het zou helpen in de strijd tegen een aantal planetaire problemen.

2.    Water

Uit lucht

De mensheid op onze aarde staat voor formidabele uitdagingen die planetaire afmetingen aannemen: de bevolkingsexplosie, de klimaatopwarming, het oprukken van de woestijnen, de vluchtelingenstromen. Uitgestrekte en dichtbevolkte gebieden dreigen onbewoonbaar te worden bij gebrek aan een van de meest elementaire voorzieningen die je kunt bedenken: water.

Tegelijk iets doen aan de opwarming van het klimaat en de herleving van landen die het nagenoeg zonder infrastructuur moeten stellen, kan dat? Als ik het geld zou hebben, zou ik het wel weten. Dan kocht ik gewoon de apparatuur en bracht ze naar ginder. Ik zei het al: energie opwekken, water uit de lucht halen, waterterugwinning.

Ik weet daar een huis staan, waar het zou passen. De technologie bestaat en kun je kopen. Vraag is alleen hoeveel geld je daarvoor nodig hebt, en dat is wat ik nu eerst probeer na te gaan, om te kunnen weten, hoeveel bijvoorbeeld een proefproject zou kosten. Genoeg voor een woonhuis met pakweg een kleine twintig mensen en een tuin. Ik zoek nu iemand om dat allemaal te berekenen.

Watercondensatie, energieopwekking en waterrecyclage, en een stukje airconditioning. hoeveel kan dat zijn. Ik denk dat je met een budget van 10.000 € er wel komt om de technologie aan huis geleverd te krijgen, maar dan is het nog niet ginder. Het moet ook allemaal geïnstalleerd en onderhouden worden. Maar ik denk wel dat het kan.

Daarom dat ik dus dit project op poten te zetten. Het kind moet alleen nog een naam hebben. Ik dacht eerst aan ‘African Phoenix” als naam, maar waarom ons tot Afrika beperken. Al zullen we daar wel aanvangen natuurlijk. Vervolgens kwam ik via de letter Phi op Phoebus terecht, naar de Griekse Zonnegod die met Apollo geassocieerd wordt.

We zullen klein beginnen, met een pilootproject, dat er in bestaat een of meerdere containers uit te rusten, om deze naar het land in kwestie te verschepen. Daar kan de apparatuur in werking gesteld worden, en de containers zelf kunnen ter plaatse blijven als behuizing en kern van de gebouwen die we neer gaan moeten zetten.  We gaan zoveel mogelijk voor recycleren en een positieve lokale groene voetafdruk. Het Phoebus project: u hoort er binnenkort meer van.

3.    Terug

Naar Afrika

Afrika is een uitgestrekt continent, dat weliswaar met grote problemen kampt, zoals woestijnvorming, en een sterk groeiende bevolking. Er zijn uitgestrekte verdorde arealen, en er zijn ook dichtbevolkte gebieden. In beide is schoon water schaars en bijgevolg duur en moeilijk te vinden.

Aan de andere kant is er een onuitputtelijke bron van energie voorradig: de zon. En in de lucht is vocht aanwezig, die je eruit kunt halen om er drinkbaar water van te maken. De technologie die daarvoor nodig is, bestaat. Het enige probleem is die ginder te krijgen. Dat zal geld kosten, maar het is een investering in de toekomst.

Het gaat erom – en nu word ik een beetje megalomaan – de woestijn in groene velden om te toveren. Stel dat dit zou lukken, dan hebben we een oplossing voor verschillende problemen: de economie in die landen zal er beter van worden. Er ontstaat ruimte voor de groeiende bevolking, en we zullen voorkomen dat grote aantallen klimaatvluchtelingen West-Europa zullen overspoelen.

Bovendien doen we iets aan broeikasgasprobleem. Door fotosynthese naar de woestijn te brengen kan een duurzame hoeveelheid CO2 uit de dampkring vastgelegd worden in planten. In tijden die bol staan van de waarschuwingen en de klachten omtrent de klimaatverandering en de vluchtelingenstromen die er een gevolg van zijn, is het een van de weinige dingen die we werkelijk kunnen doen.

Het is een positieve boodschap en een daadwerkelijke uitdaging voor de toekomst tegelijk. Ons project zal bovendien nieuwe kansen verschaffen aan achtergebleven gebieden die economische ontwikkeling best wel kunnen gebruiken, als dat maar op een duurzame manier gebeurt. We hebben de kennis en de technologie en we hebben alleen kapitaal nodig.

Dat heb ik niet, of toch alleen maar in zeer beperkte mate. Ik zal dus andere mensen moeten overtuigen, die dat kapitaal wel hebben. Dat zal alleen maar lukken met doorslaande argumenten, en dat kan alleen als je het ook becijfert. Over hoeveel geld hebben we het? Dat zou ik wel eens willen weten. Daarom probeer ik nu mogelijke leveranciers te benaderen. Die zie ik op Google  onder meer opduiken in de VS, India, China en Israël.

4.    Kohier

Ontwerp

Wat we nu eerst moeten doen is een lastenboek opmaken met prijsberekening van de noodzakelijke elementen die aangekocht en getransporteerd zullen moeten worden. Om water naar de woestijn te brengen, zullen we gebruik van atmosferische waterextractie moeten maken. De apparatuur die daarvoor nodig is,  bestaat en is commercieel beschikbaar.

Je moet er een beetje ingenieur voor zijn om dat prijsoffertes op te vragen en met elkaar te vergelijken. We zoeken zoals altijd de goedkoopste oplossing met de beste kwaliteit. We moeten echter ook verder denken dan water uit de lucht te halen. We moeten ook over wateropslag beschikken, en over gescheiden watercircuits.

Water A is drinkbaar en water B is om het toilet door te spoelen en de wasmachine te bedienen. Afvalwater uit het toilet wordt zwart genoemd, en dat van de wasmachine grijs. Daar zijn allerlei technieken ontwikkeld omdat te zuiveren en te recycleren, en dat is wat we in Afrika ook zullen moeten doen. In een land zonder waterleiding en elektriciteit is er al evenmin van een werkende riolering sprake.

Afvalwaterrecyclering zal dus een onderdeel moeten zijn van onze oefening. Je hebt daar onder meer een rietveld voor nodig, en dat brengt dan weer fotosynthese mee. Ook goed voor het vastleggen van CO2, wat ook nog altijd de bedoeling is. De bedoeling is autonome gebieden te scheppen die het zonder elektriciteitstoevoer, of wateraanvoer en –afvoer te stellen, met een comfortabel leven voor de bewoners.

Die moeten in het ideale geval ook hun eigen sla en groenten kunnen telen, om steeds over vers plantaardig voedsel te kunnen beschikken. Dat legt ook weer koolstofdioxide vast. Moet je waarschijnlijk ook serres voor hebben om niet te veel water te verdampen. Dat kost ook weer geld. Om het concreet te maken geef ik ons een budget van 25.000 €, aankoop, transport en inwerking stellen meegerekend.

Het kan veel geld lijken, maar in vergelijking met de kostprijs van een huis in België, vandaag volgens de voorschriften gebouwd, is dat een peulschil. De rest van het huis bouwen zal in Afrika veel goedkoper zijn dan bij ons. Ik houd u verder op de hoogte.