Dagboek september 2014

1. okt, 2014

Tot besluit een grote foto in plaats van een kleine, met een zicht op de nieuwe ingreep van Kristien De Neve nabij het Teatro Marcello te Rome.

30. sep, 2014

 

Bedrogen

Leugen en bedrog in een relatie zijn een vorm van subtiele gewelduitoefening.

Pas als je erachter komt dat je om de tuin bent geleid, ga je merken dat de hele relatie nergens op gebaseerd is, en dat maakt de eigen inspanningen die je hebt gedaan om er iets van te maken, plotsklaps zinloos en belachelijk. Je voelt je bekocht en dat hakt erin.

De bedrogene kan zichzelf alleen maar verwijten een verkeerde partnerkeuze te hebben gemaakt, en het vertrouwen te hebben geschonken aan iemand die dat blijkbaar niet verdiende.

Dit is zeer pijnlijk, maar je kunt jezelf moeilijk verwijten dat je vertrouwen hebt geschonken aan je partner, omdat geen enkele relatie kan gedijen zonder een vorm van basisvertrouwen. Je laat iemand toe in je leven, in je intimiteit, in je lichamelijke sfeer, en je kunt alleen maar hopen dat je goed gekozen hebt.

Fout

Als dat niet zo is, dan zit er weinig anders op dan de stekker er uit te trekken en vast te stellen dat er niets meer aan te doen is. Het is een alles of niets fenomeen. Het vertrouwen is totaal of het is er niet. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Wanneer je partner door de mand valt, is het vertrouwen weg en daarmee ook de geborgenheid en het plezier dat je er nog kunt in hebben.

Het is vaak het slachtoffer dat zich allerlei vragen gaat stellen en het geweten gaat kwellen, op zoek naar de dingen die je anders had moeten aanpakken of nalaten, terwijl de dader, voor zover we van slachtoffer en dader kunnen spreken, vrolijk doorgaat met zijn prettige leven en er met een nieuwe partner van doorgaat.

Dat zal je altijd zien.

Het zijn de brave en niet de stoute mensen die zich kwellen met schuldgevoelens. Dat voelt aan als een onrechtvaardigheid, maar zo is het wel. Je kunt dat alleen maar aanvaarden, niet veranderen.

Niet dat de dader de bewuste intentie heeft te schaden. Hij doet het vermoedelijk niet om pijn te doen, hij doet het omdat hij zijn eigen egoïstische verlangens wil involgen, en bij gebrek aan empathie met de oorspronkelijke partner. Ik denk dat het veeleer gaat om lichtzinnigheid, en de onmogelijkheid zichzelf iets te ontzeggen uit respect en liefde voor je wederhelft, iets wat we allemaal (zouden moeten) doen.

Nou als je zo iemand in huis hebt, kun je er maar beter zo snel mogelijk van afkomen. Het is een foute man en daar helpt niets tegen behalve verwijdering. Als er kinderen zijn, kan die verwijdering jammer genoeg nooit volledig zijn. Het belang van die kinderen speelt mee, en die moeten hun eigen relatie met hun vader kunnen aangaan.

29. sep, 2014

 

Som

We besluiten onze serie over huwelijk of partnerrelatie.

We komen stilaan aan het einde van de maand en het is tijd onze serie over partnerrelaties en hoe ze aan hun einde komen, een slot te geven.

Het was natuurlijk nooit de bedoeling het onderwerp uitputtend te behandelen, daar is het te uitgestrekt voor. Het blijft hoe dan ook een gebied waar iedereen zichzelf maar uit de slag moet trekken. Er zijn weinig algemeen geldende vuistregels op te noemen die altijd en overal een duidelijke richting aangeven. Het is een leerproces dat een leven lang duurt, en dat nooit helemaal afgelopen is.

Verwachtingen

Veel hangt af van de verwachtingen die je koestert, en of die overeenstemmen met de verwachtingen die de ander koestert.

Steeds vaker zien we relaties ontstaan tussen mensen met een totaal verschillende culturele achtergrond, wat de zaak er niet gemakkelijker, maar misschien des te boeiender op maakt. In verschillende delen van de wereld bestaan er soms  heel andere criteria dan die wij gewend zijn en ook bij ons zijn er grote verschillen aan te duiden, in de omgang met het relatieleven van onszelf en de anderen.

Dat geldt zeker ook voor de manier waarop homoseksuele relaties levens- en ontplooiingskansen krijgen. We moeten daar niet te hoog van de toren blazen. Veertig jaar geleden toen ik aan mijn relatieleven begon was de acceptatie van relaties tussen twee personen van hetzelfde geslacht ook niet zoals nu, en zelfs vandaag nog moeten holebi’s zelfs in ons land, nog opboksen tegen zware vooroordelen vanwege familie en naasten.

Verstikkend

Het is nochtans van groot belang dat iedereen zijn relatie kan uitbouwen in alle openheid. Wanneer een partnerrelatie geheim moet blijven, zal ze veel minder kansen te krijgen om zich te verdiepen en te groeien. Dat komt immers niet vanzelf, en het vergt een bijzondere investering en de vast wil van beide kanten er iets van te maken, opdat het project zou slagen. We kunnen alleen maar proberen eerlijk en waarachtig met elkaar om te gaan en dat is vaak veel minder eenvoudig dan het klinkt.

Er kunnen allerlei manieren zijn waarop de leugen binnendringt, hetzij door druk van buitenaf, hetzij van binnenuit.

 

Foto: SMAK Gent

29. sep, 2014

 

Addertje

Het is niet altijd peis en vree.

Ik ben ervan overtuigd dat de partnerrelatie bijdraagt tot het psychisch evenwicht en de sociale integratie, als het een beetje goed is tussen de twee.

Ik heb nu het gevoel een stabiele basis gevonden te hebben, en een bron van rust en genot, wat ik in mijn vorige relatie misschien ook ooit wel had, maar het heeft niet lang geduurd, want het ging meer en meer ontaarden, en dat proces heeft veel te lang geduurd. Ik heb me al dikwijls gezworen nooit meer over hem te beginnen, die nare man. En zie, daar ging ik bijna weer.

Een reden te meer om wat ik nu heb, niet graag verloren te zien gaan. Het is natuurlijk niet altijd van haver tot gort vrolijk en blij zijn.

Horten en stoten

Zoals in elke huwelijksrelatie kennen we onze crisismomenten.

We zijn door moeilijke perioden gegaan. Het zijn niet zozeer de gelukkige als wel de moeilijke momenten die je samen hebt doorgemaakt, die de hand hechter maken en versterken. De doorstane ellende vormt een soort cement die mensen bij elkaar houdt.

Ik mag er niet aan denken dat er ooit een einde aan komt, en ik zou het niet graag willen meemaken.

Uit elkaar gaan is uiterst pijnlijk, zelfs als het om een foute man gaat. Het is een episode waar je doorheen moet, om het later beter te hebben. Het is beter in waarheid uit elkaar te gaan dan in leugen te moeten leven.

Verwijten

We moeten dat niet te veel als een mislukking of als een fout beschouwen.

Op een bepaald ogenblik blijkt dat de relatie geen levenskansen meer heeft. De neiging is dan altijd groot een schuldige te zoeken. Ja goed, wellicht is er iemand tekort geschoten die een aantal verwachtingen heeft beschaamd. Kan gebeuren.

Ik ken geen middel om dat te voorkomen. Het staat er niet bij geschreven wanneer je met iemand in zee gaat. The proof of the pudding is in the eating. Het bewijs van de taart is hem opeten. Hier is de pudding op een gegeven moment oneetbaar gebleken.

Erwin moet zich vooral niets verwijten en haar leven verder uitbouwen. En zich voorbereiden op een nieuwe organisatie van relatieleven.

Verraad slaat diepe en pijnlijke wonden. Vroeg of laat zullen die helen en plaats maken voor littekens.

 

Foto: SMAK Gent

28. sep, 2014

 

Trouw

Alle große Unternehmungen haben ihre Krisen.

Het citaat komt uit ‘Mahagonny’ van Bertolt Brecht en Kurt Weil. Het kan niet elke dag goed weer zijn en in een relatie kan het ook als een bliksemen en hagelen. Je moet wel tegen een stootje kunnen.

Een goede relatie is er een waarin de een de ander niet uitbuit, waar de een over de ander geen geweld of bedrog uitoefent, maar waarin beide partners zich kunnen uitplooien, door zich aan elkaar te geven en een gezamenlijk project op te zetten en uit te bouwen.

De geborgenheid van de relatie werkt alleen maar als de intimiteit een voorrecht is, dat je aan elkaar voorbehoudt, en dat niet met anderen wordt gedeeld. Tenminste voor mij is dat althans zo. Erwin daarentegen is van mening dat seksuele trouw onnodig is, zoals we zagen. Dat mag voor hem zo wel zijn, maar voor mij zou het niet werken.

Duidelijkheid

Het moet hoe dan ook duidelijk zijn tussen de twee partners wat de afspraken juist inhouden. Voor Erwin was het zeer pijnlijk niet te weten wat hij nog van Abdel kon verwachten, omdat deze laatste geen duidelijkheid maar verwarring schiep. Wanneer blijkt dat de relatie niet voldoet aan verwachtingen waar je geen afstand kunt van nemen, kun je er maar beter mee stoppen.

Ik ben niet (meer) van mening dat elk huwelijk (of partnerrelatie) tegen elke prijs altijd maar in stand moet gehouden worden. Mijn persoonlijke voorgeschiedenis is niet van aard om me ergens op voor te laten staan. De relatie met mijn foute man heeft jaren te lang geduurd, en ik had veel eerder de moed moeten vinden er een einde aan te maken.

Opbouw

Zonder daar veel acht op te slaan, bouw je toch iets op als je lang  met elkaar optrekken.

Pas wanneer het voorbij is, kom je erachter. Iedereen die in een partnerrelatie leeft, zal wel eens crisismomenten meemaken, door toedoen van een uitwendige stressfactor, of van opwellingen die van binnenuit schijnen te komen. Iedereen zal wel eens erover fantaseren van partner te veranderen.

Het is niet omdat je samen bent, dat je verplicht bent ook samen te blijven, maar je moet toch maar eerst goed afwegen, of het met iemand anders beter zal zijn. Je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt.

 

Foto: SMAK Gent