Pasquino geblinddoekt, het is een gepast symbool voor de scheurkalender die van te voren vastligt, en elke dag een sonnet brengt, dat soms wonderwel past en andere dagen vreemd in de oren klinkt, vergeleken met de stemming die heerst op het moment dat je het toevallig leest.

Scheurkalender

Pasquino met blinddoek

Inleiding

Het jaar is rond en er is nu voor elke dag een sonnet voorhanden.

Toen er bijna voldoende sonnetten voorhanden bleken voor een scheurkalender, waren we niet meer te houden. We hebben er in onze elektronische archieven niet minder dan 366 gevonden en een paar extra. Zodat we af en toe een uitsmijter kunnen plaatsen en toekomen voor een schrikkeljaar.

Daar is vele jaren aan gewerkt en dat werk gaat ook nog door want regelmatig brengen we wijzigingen en verbeteringen aan.

Sommige sonnetten die door de tijd onbegrijpelijk zijn geworden, dienden geheel herschreven te worden; Andere kunnen met kleine retouches de tand des tijds doorstaan.

In principe zijn de sonnetten die niet van mijn hand zijn, en die er vroeger nog wel tussen stonden, nu helemaal verwijderd, of op zijn minst buiten de nummering gezet.

De maand waarmee ik bezig ben zal in het websitemenu telkens bovenaan staan. Wat betekent dat de maand die het meest recent af is geraakt, er net onder staat.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de maanden in mozaïekvorm.

In het menu zijn die antichronologisch gerangschikt, te beginnen met meest recent in onderhoud, maar hier doen we het omgekeerd, dus te beginnen met de maand januari.

 

Splitsing

23. nov, 2014

Twee helften

We zijn begonnen met een verse herzieningsronde, met een nieuwe layout en het feit dat de maanden nu gesplitst gaan worden in twee helften, te beginnen met de maand mei.

 • Januari

  Het begint met een nieuwjaarsbrief, er is een autosalon, en het eindigt met een circus. En er wordt met messen gegooid, dit bij wijze van waarschuwing.

 • Februari

  De maand van lichtmis en van enkele mystieke ontboezemingen. Verwijst ook naar onze roman Sprokkelmaand, zie het websitemenu.

 • Maart

  De windmaand met onder meer gesprekken tussen Pasquino en Marforio, naar het voorbeeld van de twee Romeinse standbeelden die conversaties hielden.

 • April

  De maand april is vooral gewijd aan de Belgische zeg maar Brusselse politiek, van de jaren negentig en na 2000. Veel is herschreven om van de eigennamen af te komen.

 • Mei

  Mei is gesplitst. Onderwerp is de lokale politiek met de klemtoon op Antwerpen, waar de chauffeur van de burgemeester om de hoek komt kijken.

 • Juni

  Nog meer politiek, maar ook luchtvaartperikelen en de voetbalgekte van die dagen. Het oude België in al zijn pracht.

 • Juli

  Nog meer over het Belgische vaderland, met name over het koningshuis, aangezien de nationale feestdag in Juli valt.

 • Augustus

  Vakantiemaand met voornamelijk gay aandoende gedichten, die soms nogal seksueel getint zijn. De lezer zij gewaarschuwd.

 • September

  De treinen rijden en de scholen heropenen. Ik reed vroeger met de trein naar school, vandaar. Tijd voor jeugdnostalgie.

 • Oktober

  De slachtmaand. Het gaat onder meer om de schandalen in de veeteeltsector eind vorige en begin deze eeuw.

 • November

  De maand die begint met Allerheiligen en daarom de maand van dood en rouw is met bezoek aan kerkhoven en eerbied voor de overledenen.

 • December

  De maand van het einde maar ook van een nieuw begin. We gaan de winter in, maar de maand eindigt wel feestelijk.

Voorgeborchte

28. aug, 2014

Dertiende maand

De dertiende maand is een rangeerstation voor gedichten die hogerop willen komen, of voor sonnetten die niet meer voldoen aan de hedendaagse smaakvereisten.

Illustratie

Alfons Mucha

Elke maand heeft een thema, al wordt dat nooit al te dwingend.
Om de maanden te illustreren hebben we gekozen voor de mooie reeks van Alfons Mucha, die meer dan zeventig jaar dood is, en dus geen auteursrechten meer zal komen eisen.

Deze Tsjechische kunstenaar vormt op zich een van de hoogtepunten van het korte maar weelderige Jugendstil tijdperk. La belle époque, de jaren die voorafgingen aan de Eerste Wereldoorlog, toen niemand zich nog zorgen maakte en het leven mooi was.

Tenslotte nog dit

Vele sonnetten zijn in de loop van de tijd voorzien van annoteringen, commentaren of gewoon de datum waarop ze eerder zijn verschenen.
In de 'Datering' die soms wordt meegegeven, kunt u wat meer vernemen over de namen en feiten die zovele jaren later niet meer zo vers in het geheugen liggen. Soms plaatsen we daar ook wel eens een anekdote of een commentaar onder.
Vele gedichten vertonen door de tijd meerdere lagen, daar ze wel eens een keer herwerkt zijn en gepubliceerd in nieuwe omstandigheden die intussen ook al weer achter ons liggen.
Het werk is nooit af en er kan altijd nog iets verbeterd worden.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon