Selfie, Sicilië, 2013

Autobiografie

In het Wiel's museum te Brussel 2013

Mezelf

Tot slot en om te besluiten.

Helemaal op het einde van ons websiteparcours heb ik nog een plaatsje vrij gevonden om het over mezelf te hebben. Lezers die benieuwd zouden worden naar mijn afkomst en verleden kunnen hier hun nieuwsgierigheid stillen.

Er is geen reden om iets te verstoppen. Als ik vandaag ben geworden wie ik ben, dan is dat voor een groot deel het gevolg van het verleden.

Twee van de teksten hieronder zijn al wat ouder materiaal, en de laatste jaren worden er niet in besproken. Niet dat er veel veranderd is. De hieronder opgegeven data geven een verkeerde indruk. Het zijn de data van (her)plaatsing. Ik denk echter niet dat ik dat allemaal moet veranderen. Mijn verleden ligt vast, en mijn toekomst wordt steeds kleiner.

Thuiskomen

Ik heb mijn geestelijke rust gevonden in mijn werk, mijn gezin en het nieuwe huis, gedragen door een gevoel van thuiskomen. Ik ben terug waar ik ben begonnen, op enkele kilometers van mijn geboortehuis in Liedekerke. Die verdwenen wereld van het Vlaanderen van voor het Concilie. Je gaat dat met andere ogen bekijken.

Mijn leven is niet altijd een pretje gebleken, maar er zijn ook hartstikke leuke momenten geweest. In mijn werk geef ik verslag van de goede en kwade dagen.

Nu zijn er de laatste tien jaar veel meer goede dan kwade dagen geweest. Op een of andere manier ben ik er toch in geslaagd innerlijke rust te vinden.

Zelfwording

Ik mag iedereen dat proces toewensen waarbij je meer en meer je eigen verlangens kunt kennen en dientengevolge tegemoetkomen. Terzelfder tijd krijg je meer controle over je omgeving, dankzij de arbeid en een bescheiden niveau van welstand.

Voor zover we controle over de omgeving kunnen uitoefenen, en zolang het innerlijk milieu stabiel blijft, kunnen we een overeenstemming vinden tussen die verlangens en die buitenwereld. In dit klimaat mag ik zeggen, dat de wereld me de kans heeft gegeven, meer en meer mezelf te worden.

Dat is ongeveer het beste waar wij stervelingen mogen op hopen, zolang dit leven duurt. Hoe dan ook heb ik geen ander leven om te vertellen dan het mijne, en we zullen het er moeten mee doen.

Nog veel leesplezier toegewenst, op deze en andere websites.

Curriculum vitae

3. aug, 2014

Bio

Min of meer zakelijk overzicht van mijn leven. Curriculum vitae zeg maar.

Jeugdherinneringen

3. aug, 2014

Jeugdherinneringen

Jeugdherinneringen: de titel zegt het. Enigszins bitter, maar uiteindelijk toch ermee verzoend. De kern van mijn levensverhaal ligt in die jeugdjaren.

Herinner de toekomst

3. aug, 2014

Herinner de toekomst

'Herinner de toekomst' is de weergave van een interview met Sigyn Vandevelde in 2013. Het is zowat mijn geestelijk testament.

Met vriendelijke groet,

Dirk van Babylon